A Universidade de Vigo convoca as seguintes bolsas de estudo:

 • 1 bolsa para alumnado coa condición de vítima de violencia de xénero
 • 1 bolsa para alumnado con discapacidade igual ou superior ao 33%
 • 8 bolsas de asignación xeral

A contía máxima de cada bolsa será de 1.000 €.

Entre os requisitos atópanse:

 • Estar matriculado no curso 2020/2021 nalgunha das titulacións de Grao, Máster ou Doutoramento da Universidade de Vigo.
 • No caso de alumnado de Grao e Máster ter concedida no curso 2019/2020 bolsa xeral do MEFP ou que algún membro da unidade familiar se atope no prazo de presentación de solicitudes nalgunha das seguintes situacións:
  1. Estar en situación de desemprego ou de Expediente Temporal de Regulación de Emprego (ERTE) como consecuencia directa do COVID-19.
  2. Ser traballador/a por conta allea e ter reducido a xornada laboral por coidados como consecuencia directa do COVID-19.
  3. Ser traballador/a por conta propia e ter concedida a prestación extraordinaria por cese de actividade.
  4. Ser traballador/a do fogar e ter concedido o subsidio extraordinario por falta de actividade.
 • Ter unha nota media ponderada igual ou superior a 8, calculada tal e como establece a convocatoria de bolsa xeral do MEFP. Para tal efecto multiplicaranse por 1,17 as notas medias procedentes de estudos da rama de Enxeñaría.

Toda a información e solicitude aquí

Categories: Convocatorias

0 Comments

Deixa unha resposta

O teu enderezo electrónico non se publicará Os campos obrigatorios están marcados con *